Vay Tiền Online MAFC Android

Điều kiện vay tiền MAFC

  • Có nhu cầu vay vốn tại MAFC.
  • Độ tuổi từ 20t -55t.
  • Khách hàng có thu nhập từ 3,000,000 vnđ / tháng.
  • Số tiền cho vay: từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.
  • Khách hàng và/hoặc vợ/chồng của khách hàng không có bất kỳ khoản vay nào đang còn dư nợ tại MAFC và không có hồ sơ vay đang được tiếp nhận tại MAFC. Trường hợp, khách hàng đã từng vay vốn tại MAFC thì khách hàng chỉ được MAFC chấp nhận nếu khách hàng đã tất toán khoản vay gần nhất tại MAFC từ sáu (06) tháng trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ vay.
  • Khách hàng chỉ có dư nợ tại tối đa 2 tổ chức tín dụng khác tại thời điểm nộp hồ sơ vay tại MAFC.