Mua Bảo Hiểm Online INSO IOS

Tính năng chính của ứng dụng INSO cho iOS

  • Loại bỏ các thủ tục giấy tờ truyền thống: chỉ cần khai báo thông tin đơn giản và được cấp ngay Chứng nhận bảo hiểm điện tử.
  • Tự giám định tài sản: vật chất tham gia bảo hiểm bằng tính năng chụp hình trên ứng dụng.
  • Tự động duyệt yêu cầu bồi thường và chuyển tiền trong vòng 30 phút từ khi bạn yêu cầu bảo hiểm (đối với một số sản phẩm).
  • Đặc quyền miễn phí: sử dụng các sản phẩm, dịch vụ từ đối tác thân thiết của INSO